Doğru ve güvenilir sonuçların adresi...
  30 Kasım 2015 Pazartesi - 20:44
 
Üye Girişi
Duyurular
Yeni Kayıtlar
Gıda Duyarlılığı Semptomları Nelerdir?
Gıda Duyarlılığı Nedir?
Besin allerjisi imu-pro testleri Ankarada sadece BULGU LABORATUVARINDA...
Cinsel yolla bulaşan hastalıklar nelerdir nasıl bulaşır?
Ifluenza A H1N1 Virus Enfeksiyonu (Domuz Gribi )
Seyahate giderken nelere dikkat etmeliyiz?
Kadın Doğumla İlgili Öğrenmek İstediğiniz ve Merak Ettiğiniz Her Şey www.drmeltemerhan.com
E-Bülten
SMS Aboneliği
Androloji Lab \ SPERM HAZIRLAMA - SPERM YIKAMA


SPERM HAZIRLIĞI İÇİN  UYGUN CİNSEL PERHİZ GÜNÜNDE VE İNSEMİNASYON İŞLEM SAATİNDEN 2 SAAT ÖNCE LABORATUVARLARIMIZA BAŞVURMASI ,ÖNCEDEN RANDEVU ALINMASI GEREKLİDİR

( Bulgu Laboratuvarı sperm verme ünitesi)

SPERM HAZIRLANMASI 

Amaç

 

  • Prostaglandin ve diğer inhibitör maddelerin spermden uzaklaştırılması
  • İleri-motil spermatozoaların konsantre edilerek toplanması
  • Spermatozoaların motilite ve ileri hareketlerini artırmak
  • Seminal plazma volümünü, uterusa verilebilecek miktara kadar azaltmak

Sıklıkla kullanılan yöntemler

 

  • Swim-up (yüzdürme) tekniği
  • Standart yıkama yöntemi (santrifüj ve yüzdürme)
  • Gradient tekniği
  • Mini-gradient yöntemi

Swim-up (yüzdürme) yöntemi: Tüm ejakulat 0.5-1 ml’lik fraksiyonlar halinda ayrı ayrı konik tüplere konulur (Falcon tüpler, 15 ml’lik). Üzerlerine 2 ml sperm yıkama mediumu eklenir. Tüpler 37oC’da 1-2 saat süreyle %5 karbondioksitli ortamda 45o eğimli pozisyonda inkübe edilir. İnkübasyon sonunda üstteki 1ml’lik kısım pipetle alınarak kullanılır. Bu yöntemin sakıncası, ileri derecede oligozoospermi ya da astenozoospermi olgularında yeteri kadar sperm elde edilememesidir.

Standart yıkama yöntemi (santrifüj ve yüzdürme): Likefiye olmuş semen konik bir tüp içerisinde 1 : 1-2 volüm oranında sperm yıkama mediumu ile karıştırılır. 200-300 x g’de, 10-15 dakika santrifüj edilir. Üstteki supernatant kısmı atılarak, dipte kalan pellet 0.5 ml medium ile tekrar karıştırılarak kullanılabilir. Bu işlem 2 kez tekrarlanabilir ya da ileri derecede oligozoospermi olgularında sadece 1 kez yapılarak bırakılır. İstenilen olgularda, alttaki pellet kısmının üzerine 1-2 ml medium konularak, 37oC’da 1-2 saat süreyle %5 CO2 ortamında inkübe edilir ve daha sonra üstteki 1 ml kısım pipet yardımıyla alınarak kullanılır. Bu şekilde daha fazla sayıda motilitesi iyi sperm elde edilmiş olunur.

Gradient tekniği: Burada silica partiküller içeren gradient mediumlar kullanılır. 15 ml’lik konik Falcon tüpü içerisine, aşağıdan yukarıya doğru her birinden 1 ml olacak şekilde %90, %70 ve %50’lik gradient solüsyonları üst üste konularak 3 tabakalı yıkama yapılabilir veya sadece 2-3 ml %80 ve 2-3 ml %40’lık iki tabaka ile hazırlanmış yıkama da kullanılabilir. En üstteki tabakanın üzerine, her bir gradient tabakası için 1 ml olacak şekilde, 2-3 ml likefiye olmuş ejakulat sarsmadan bırakılır. 200-500 x g’de 10-20 dakika santrifüj edilir. Daha sonra, en alttaki fraksiyon (kullanılan gradient miktarına göre 1 yada 2-3 ml) geride bırakılarak üstteki supernatant kısmı bir pipetle aspire edilerek dışarı atılır. Dipte bırakılan kısım, 1 : 1 volüm medium ile karıştırılarak yukarıda tarif edildiği şekilde yıkanır (100 x g’de 10 dakika veya 500 x g’de 5 dakika olacak şekilde) ve altta toplanan pellet üzerine 0.5 ml medyum eklenilerek kullanılır.

Mini-gradient yöntemi: İleri derecede oligozoospermi olgularında bu yöntem modifiye edilerek uygulanmalıdır. Her bir gradient tabakasından 0.3 ml konulur. Burada kullanılacak sperm, önce 100 x g’de 10 dakika yıkanmalı ve bu şekilde volümü azaltılmalı, daha sonra gradient solüsyonlarının üzerine konulmalıdır. İşlemin diğer basamakları aynen uygulanır.

Gradient yöntemlerinde, spermler partiküllerin arasından aşağıya doğru yüzerek dipte toplanırlar. Ayrıca bu yöntemde, akrozom membranı üzerine olan mekanik etkinin de fertilizasyonu arttırıcı etkisi bulunduğu ileri sürülmektedir. İmmatür hücrelerin ve lökositlerin de ortamdan uzaklaştırılmaları, bunlardan açığa çıkabilecek serbest oksijen radikallerini azaltarak, fertilizasyonu düzeltiyor da olabilir. Bir diğer önemli husus ise santrifüj hızıdır. 200 x g’den fazla hızlar kullanılırsa, immotil spermler ve debrisler de dibe çökebileceklerinden, kaliteli sperm elde edilmesini önleyebileceği bildirilmişse de, 2 tabakalı gradient yönteminde 500 x g’nin kullanımı da önerilmektedir.

Gradient yönteminde gradient solüsyonları üzerine sperm konulduktan sonra uygulanacak santrifüjün süresi çok önemlidir. Öncelikle motil olan spermler dipte toplanacağından, sürenin uzaması halinde nonmotil hücreler ve debrisler de dipte birikeceklerdir. Genel olarak, normal sperm parametrelerinde 10-20 dakika, orta derecede bozulmuş olanlarda 10-30 dakika, ileri derecede bozuk sperm örneklerinde ise 15-45 dakika santrifüj edilmeleri önerilir. Viskozitesi artmış spermler, motilitesi %20’den az olan spermler ve hücre sayısı 20 milyon/ml’den fazla olan spermlerin de uzun süreli santrifüj edilmeleri gerekir. Normal morfoloji oranları düşük spermlerin ise daha kısa süreli santrifüj edilmeleri uygun olur.

.

 

 

Ana Sayfa   |  Bulgudan Görüntüler   |  Bulgu Hakkında   |  Bulguya Gelirken   |  Danışma Hattı   |  Şubelerimiz   |  Laboratuvar Testleri   |  Androloji Lab   |  Paneller   |  Check Up   |  Gıda İntolerans Testi   |  İşyeri ve Kreş Sağlık Taramaları   |  Kreş Boğaz Kültürü Taramaları   |  google da ençok nasıl arandık   |  Sıkça Sorulan Sorular   |  Haber ve Duyurular   |  Ziyaretçi Defteri   |  İletişim   |  RSS
© 2010 Bulgu Laboratuvarı. Tüm Hakkı Saklıdır.
BULGU LABORATUVARI
Tunalı Hilmi Caddesi Bestekar Sk. No:78/3-4 Kavaklıdere-ANKARA     Tel: (0312) 468 85 58 Faks: (0312) 468 83 94  E-Posta: info@bulgulab.com
Ziyaretçiler - Online: 2 Bugün: 190 Toplam: 351760

Tasarım: TEKNODEVA